Meehelpen met de inhoud van de site?


Nu de site online is willen we deze natuurlijk graag ‘up to date’ houden.
Dus.. we zoeken enthousiaste Plus5 leden die zo af en toe bij elkaar willen komen om de site leuk en interessant te maken/houden. Een webredaktie dus.

Jack en Maurice hebben al aangegeven hierin mee te willen doen. Wie volgt?

webredaktie

Leave a comment