Over Plus5


De vereniging “Plus 5” werd op 11 oktober 1990 officieel opgericht te Arnhem door Bob Koenders en Ton van den Oever, waarbij de statuten notarieel werden vastge­legd. De vereniging heeft ten doel het beoefenen en bevorderen van de zeilvliegsport in de meest ruime zin. Saamhorigheid is een woord dat in dit verband niet mag ontbreken. Dit wordt bereikt door het houden van informatieavonden, het geven van voorlichting en adviezen, het onderhouden van een website en het bevorderen en onderhouden van o.a. internationale contac­ten op het gebied van de zeilvliegsport. Bovendien het instellen van werkgroepen die vliegactiviteiten onderzoeken en organiseren.

Al snel werd er door de leden een eigen lier gebouwd, zodat ze onafhankelijk konden lieren. Er werden leden opgeleid tot lierman en enkele startofficieren aangewezen. Daarna begon het zoeken naar een geschikt lierter­rein, wat een hele klus bleek te zijn. We hebben nu een eigen “Zeilvliegliergebied” in Bemmel. Regelma­tig gaan groepjes leden naar het buitenland om gezamenlijk te vliegen. Ook samen soaren langs de kust behoort onder de mogelijkhe­den. In december 2001 heeft een enthousiaste groep leden de club met veel elan nieuw leven ingeblazen.

Lees meer over onze activiteiten, word lid of log in!